Twiga

Twiga utbildning

Twiga jobbar med kurser inom teater för människor i blandade åldrar, i samarbete med föreningen Alla Åldrars Scen. För aktuell information om kursstarter, föreställningar och annat - se fliken På gång eller följ Twiga på Facebook.

Twiga jobbar också med fortbildning inom området kommunikation och drama/musiskt lärande samt med teambuildning med olika företag, arbetsgrupper och organisationer som målgrupp.

Twiga jobbar alltid med drama som verktyg, vilket innebär att diskussioner varvas med övningar av olika slag, till exempel värderings- eller improvisationsövningar. Det är viktigt att alla deltagare känner sig trygga och att ingen blir utsatt för saker som de inte vill vara med om, men ändå vågar utmana sig själva.

Detta är ett arbetssätt som är mycket effektivt och utvärderingar och egna iakttagelser har bland annat visat att elever/kollegor upptäcker nya sidor hos varandra och sig själva, att alla – även de som inte vanligen pratar - får en chans att synas och höras – och att samarbetsförmågan, empatin och kreativiteten ökar.

Twiga har stor erfarenhet av arbete inom förskola, skola samt fritidsverksamhet samt fem års erfarenhet av att utbilda blivande och yrkesverksamma förskollärare samt lärare i fritidshem i drama, berättande, konflikthantering, specialpedagogik och flerspråkighet. Twiga erbjuder därför fortbildning för förskollärare och lärare om hur ni kan jobba med berättande och/eller drama, både som eget ämne samt inom ramen för andra ämnen.

Twiga kan också skräddarsy utbildningar för just er, något som passar er arbetsplats och ert behov. Detta baseras på många års erfarenhet av arbete med olika verksamheter/målgrupper och problem/möjligheter och gäller inom alla branscher. För behov av att diskutera och utveckla sin kommunikation och sitt samarbete finns överallt.