Twiga

Twiga coaching

När stannade du upp och funderade över vad som är viktigt – för dig – i livet senast?

Har du någonsin gjort en femårsplan med attraktiva, nåbara mål?

Tror du att det blir som vi tänker – och hur går dina tankar i sådana fall?

Som coach är det min uppgift att hjälpa dig att hitta svaren, att ställa in kompassnålen och att upprätta en handlingsplan för att få livet dit du vill. Detta sker genom samtal, övningar och uppgifter att göra mellan träffarna. Allt sker på dina villkor och jag finns där för att vägleda, erbjuda övningar och ställa de rätta frågorna.

Jag är certifierad coach enligt ICC och har gått min utbildning på Skandinaviska ledarhögskolan med Lars-Eric och Elene Uneståhl.

Twiga jobbar även med handledning av grupper, med hjälp av samtal och/eller mer kreativa metoder. Hur ofta har ni i arbetsgrupen diskuterat gemensamma mål, förhållningssätt, vad ni anser viktigast i arbetet och hur ni bäst ska fungera tillsammans?

Jag har erfarenhet av handledning för personal inom daglig verksamhet i Uppsala kommun och av grupper inom olika högskole- och universitetsutbildningar.

Jag har också gått kurs för Katrin Byréus i Handledning med kreativa metoder.

”Övertygelser är reglerna i ditt liv, de regler du lever efter. Dessa regler kan vara befriande och kraftfulla och ge dig tillåtelse att nå dina mål och att leva enligt dina värderingar. De kan också vara hinder som gör målen omöjliga och som får dig att tro att du inte kan nå dem.” Joseph O´Connor & Andrea Lages

Vad är du övertygad om? Med hjälp av coaching kan du få syn på begränsande övertygelser, få verktyg att förändra dem och skapa nya som hjälper dig att nå ditt mål.

Hör av dig till mig och boka tid, en övertygelse som jag har är; Du har ännu inte nått gränsen för vad du kan göra!