Twiga

Om Twiga

Twiga startades av Jenny Normark Momquist våren 2011. Jag är utbildad och auktoriserad dramapedagog sedan 1997 och har sedan dess arbetat med drama och teater med människor i alla åldrar och i olika sammanhang. Jag är också certifierad ICC-coach sedan 2014, utbildad på Skandinaviska ledarhögskolan med Lars-Eric och Elene Uneståhl som lärare. Läs min CV här.

Twiga består vid behov av flera personer, det finns ett brett kontaktnät av människor med vitt skilda kompetenser, och spännande samarbeten sker. Läs mer om Twigas verksamhet.

För mer information om Twigas olika verksamheter, för att diskutera en lösning för just er eller för prisuppgifter, hör av er.

Röster om Twiga

Röster om Mamma Mu;
"Det var en enkel och förståelig föreställning för de små. Barnen kände igen Mamma Mu och de kände igen sångerna. Roligt att de fick vara aktiva och sjunga med!" Ann-Elise, pedagog
"Hon fick verkligen med sig barnen i sångerna" Gill, pedagog
"Det var roligt när Mamma Mu kom för hon sjöng sånger som jag kunde." Neo 3 år
"Mamma Mu kunde massor av sånger. Det var roligt!" Gabriel 4 år

Röster om en föreläsning/workshop om kreativitetens och det estetiskas betydelse;
"Inspirerande och kreativt."
"Roligt att få göra något praktiskt med kollegorna, man ser andra sidor hos varandra."
"Lustfyllt och alla jobbiga prestationskrav försvann på grund av ledarens förhållningssätt och utformandet av övningarna."
"Att få jobba praktiskt sätter i gång både kropp och hjärna."

Röster om kursen Pedagogiskt förhållningssätt;
"Ämnet var intressant och vi pratade ärligt och lärde känna varandra på ett lite djupare plan."
"Ledaren förklarade lugnt, poängterade att det inte fanns rätt och fel samt var icke-dömande."
"Det var en avslappnad stämning, dels på grund av de övningar/lekar vi gjorde, dels för att ledaren var bra på att läsa av var och en och se alla."
"Ledaren bjöd in alla, det var högt i tak och ingen var dömande."
"Jag har fått med mig tankar om mitt sätt att bemöta och hantera situationer och konflikter, samt fått reflektera med andra."

Röster från blivande förskollärare som undervisats i drama;
"En stor eloge till den fantastiska dramaläraren. Hon har lagt upp otroligt roliga och lärorika lektioner, där jag lärt mig enormt mycket. Dessutom har hon varit väldigt tydlig med hur vi kan arbeta med drama i förskolan. Hon har varit ett stort stöd och jag är otroligt tacksam för att jag har fått ta del av hennes kunskaper."
"Dramaläraren är en inspirationskälla och en ny förebild för mig som blivande pedagog."
"I drama har vi genom roligt, lustfyllt lärande fått tillgång till mängder av teoretiska och praktiska kunskaper som satt sig i benmärgen. Teoretiska kunskaper förankrade i praktiken i en otroligt givande miljö. Aldrig lärt mig så mycket som verkligen fastnat på ett så smidigt sätt på universitetet tidigare."
"MYCKET bra bemötande i drama där läraren med sin värme, glädje, engagemang och kompetens gjort lärandet roligt och varit ett stöd och hjälp i lärandet. Hon har verkligen lyssnat och velat studenternas bästa."

Jenny Normark Momquist

Dokument (öppnas som pdf):
CV
Twigas Verksamhet